Disclaimer, privacy en cookies

Disclaimer

De Gemeente Arnhem spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content (de inhoudelijke bijdrage van een webpagina) waarnaar wordt verwezen en waarin de Gemeente Arnhem als portal fungeert volledig en juist is, daarentegen kan de Gemeente Arnhem niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die via deze website gevonden wordt.

Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker. De op deze website getoonde informatie wordt door de Gemeente Arnhem met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Door het gebruik van https://arnhem.makelpunt.nl en/of door het aanmaken van een account / zoekprofiel op deze website gaat u ermee akkoord dat gemeente Arnhem uw gegevens voor de specifieke makel-doeleinden van deze website (geautomatiseerd) opslaan. Tevens gaat u akkoord met het delen van uw gegevens met onze partners die maatschappelijk vastgoed aanbieden op deze website, met als doel een (gebruiks)overeenkomst tot stand te brengen.

De Gemeente Arnhem aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van website https://arnhem.makelpunt.nl of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

De website https://arnhem.makelpunt.nl bevat de mogelijkheid om zowel door de Gemeente Arnhem uitgegeven publicaties als door derden uitgegeven publicaties te downloaden. De Gemeente Arnhem geeft geen enkele garantie, met betrekking tot de geschiktheid voor een specifiek gebruiksdoel, de functionaliteit of bruikbaarheid van deze bestanden. De Gemeente Arnhem aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het downloaden, openen of het gebruik van deze bestanden, behoudens bepalingen van dwingend recht inzake aansprakelijkheid.

De website https://arnhem.makelpunt.nl bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van de Gemeente Arnhem liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van de Gemeente Arnhem. De Gemeente Arnhem is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. De Gemeente Arnhem geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

Het technisch functioneren van de internetverbindingen valt onder het risico van de exploitant van de internetverbinding. De Gemeente Arnhem aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit de verplichtingen van de internetleverancier. De Gemeente Arnhem vrijwaart zich voor enige vorm van aansprakelijkheid vanwege een niet onbelemmerde toegang tot de diensten van de Gemeente Arnhem en de Gemeente Arnhem geeft geen garantie met betrekking tot het functioneren van de website https://arnhem.makelpunt.nl. Tevens is de Gemeente Arnhem niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de website of de server die de informatie toegankelijk maakt.

Behalve in geval van grove nalatigheid of opzet is de Gemeente Arnhem in geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van onze website of met onze diensten ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.

Voor opmerkingen, klachten of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of op rechten van derden kunt u contact opnemen via: https://arnhem.makelpunt.nl/contact

Privacy

De gemeente Arnhem verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van bezoekers en gebruikers van deze website in overeenstemming met de relevante privacy wet- en regelgeving, waaronder de AVG en de TW. De gemeente Arnhem informeert u daar in deze verklaring over.

De gemeente Arnhem verzamelt en verwerkt via deze website de volgende persoonsgegevens van gebruikers van deze website:

- Contactgegevens en vraag van personen en contactpersonen van organisaties die vastgoedobjecten zoeken;

- Contactgegevens en aanbod van personen en contactpersonen van organisaties die vastgoedobjecten aanbieden;

De gemeente Arnhem verzamelt en verwerkt die persoonsgegevens om te kunnen bemiddelen tussen vraag naar en aanbod van maatschappelijk vastgoed. De gemeente Arnhem doet dat ter uitvoering van de bemiddelingsovereenkomst die tot stand komt zodra u een account aanmaakt om vastgoedobjecten te zoeken of aan te bieden (artikel 6 lid 1 onder b AVG). De gemeente Arnhem bemiddelt tussen vraag en aanbod naar maatschappelijk vastgoed om bij te dragen aan uiteenlopende maatschappelijke taken.

De gemeente Arnhem verstrekt de persoonsgegevens van gebruikers van deze website die vastgoedobjecten aanbieden door ze te tonen op deze website. De persoonsgegevens van gebruikers die vastgoedobjecten zoeken, worden niet op deze website getoond.

De gemeente Arnhem bewaart geen persoonsgegevens meer nadat u zich voor uw account heeft afgemeld.

De gemeente Arnhem verwerkt naast de contactgegevens van gebruikers van deze website het IP-adres en gegevens over het gebruik van bezoekers van deze website. De gemeente Arnhem maakt hierbij uitsluitend geanonimiseerd gebruik van functionele en analytische cookies waarbij persoonlijke gegevens van een bezoeker aan deze website nooit te herleiden zijn. De gemeente Arnhem doet dat om de functionaliteit van deze website te monitoren en te verbeteren. De gemeente Arnhem heeft daar een gerechtvaardigd belang bij (artikel 6 lid 1 onder f AVG). De gemeente Arnhem maakt bij de inzet van cookies op deze website gebruik van de diensten van Google. De gemeente Arnhem verwijst voor informatie over de diensten van Google binnen deze website naar  info@gemeenteaanbod.nl. De gemeente Arnhem gebruikt geen tracking cookies.

Via de social media buttons op deze website kunnen bezoekers en gebruikers van deze website informatie delen via verschillende social medianetwerken. Als bezoekers en gebruikers op deze buttons klikken, dan verstrekken zij persoonsgegevens aan deze netwerken. De gemeente Arnhem is daar niet verantwoordelijk voor. De gemeente Arnhem verwijst voor informatie naar de privacyverklaringen van de verschillende netwerken.

De gemeente Arnhem verwijst bezoekers en gebruikers van deze website voor de rechten die zij in verband met het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens hebben naar de privacyverklaring op de website van de gemeente Arnhem. Die verklaring is te vinden via www.arnhem.nl/algemeen/Over_deze_site/Privacyverklaring. Daar is ook informatie te vinden over de functionaris gegevensbescherming van de gemeente.

Cookies

De gemeente Arnhem maakt uitsluitend geanonimiseerd gebruik van functionele en analytische cookies waarbij persoonlijke gegevens van een bezoeker aan onze website nooit te herleiden zijn.

Wat is een cookie?

Cookies zijn kleine bestanden die automatisch met pagina’s van deze website worden meegestuurd en door uw browser (bijv. Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome, Opera) op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Analytische cookies

Analytische cookies worden gebruikt om onder andere statistieken van het bezoekgedrag van de website te maken. Denk hierbij aan bezoekersaantallen en meest bezochte pagina’s. De gemeente Arnhem maakt hiervoor op https://arnhem.makelpunt.nl gebruik van Googel Analytics.

Functionele cookies

Functionele cookies zijn nodig om tijdelijk te onthouden wie ingelogd is als een product of dienst via bijvoorbeeld DigiD wordt afgenomen. Deze zogenaamde cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw browser (bijvoorbeeld Internet Explorer, Google Chrome, Firefox, Safari) afsluit.

In- en uitschakelen of verwijderen van cookies

Cookies zijn bedoeld om het internetgebruik voor u gemakkelijker te maken. Daarom gaat de gemeente Arnhem er vanuit dat u geen bezwaar heeft tegen het gebruik van cookies. Mocht u dit wel hebben, dan kunt u het opslaan van cookies in uw browser zelf uitschakelen. In dat geval kan het voor komen dat u geen volledig gebruik kan maken van alle mogelijkheden van deze website. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden met behulp van de Help-functie van uw browser. Voor elke browser en voor elke computer moet u dit opnieuw instellen.

Feedback en contactgegevens:

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via: https://arnhem.makelpunt.nl/contact

Om bepaalde functionaliteiten zoals het onderzoeken van uw gedrag op onze website aan te bieden gebruiken wij cookies op onze website. Omdat we uw privacy belangrijk vinden, vragen we u de cookies te accepteren. Wilt u eerst meer informatie over onze Cookie-policy, klik dan op ‘Meer informatie’.


Meer informatie